Duyurular‎ > ‎

Olağan Genel Kurul Duyurusu

TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ KONAK ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Konak Şubesinin (35.040.041) olağan genel kurul toplantısı 12 Mart 2017 tarihinde saat 13:30 da Şube merkezinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 19 Mart 2017 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

Genel Kurul G
ündemi
1. Açılış.
2. Başkanlık divanının oluşturulması.
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrası.
5. Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
6. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve şubeyi bağlı olduğu Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edecek asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
7. Dilek ve temenniler.
8. Kapanış.