Adsız‎ > ‎

Amatörlükte Kilometre Taşları


1950

1950 yılında Ord. Prof. Dr. Bedri KARAFAKİOĞLU ve beraberindeki İTÜ öğretim kadrosu tarafından TRAD (Türkiye Radyo Amatörleri Derneği) kuruldu. (Yasa nedeniyle çalışma zorluğundan dolayı bir yıl sonra kapatıldı.)

1960

1962 yılında Diş Tabibi Dr. Bedii EZGİ ve arkadaşları tarafından TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) kuruldu.

TRAC Mecmuası Bedii EZGİ öncülüğünde Temmuz 1964'te ilk sayısını çıkarttı.

TRAC 1965 yılında Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği'ne (IARU) ilk kez üye oldu.

19701980

TRAC'ın 1980 Askeri Darbesi'nden sonra çalışmaları durduruldu.
TRAC'ın IARU'ya üyeliği iptal edilmek zorunda kaldı.
TRAC "Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti" adını "Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti" olarak değiştirmek zorunda kaldı.


05.04.1983 tarihinde kabul edilen 2813 numaralı Telsiz Yasası sonunda 09.06.1937 tarihinde kabul edilen 3222 Numaralı Telsiz Yasası'nı yürürlükten kaldırdı.1990

TRAC Bakanlar Kurulu 1991 tarih ve 91/1741 sayılı kararı ile "Kamu Yararına Çalışan Dernekler" statüsüne alındı.


1995 yılında TRAC tekrar IARU'ya üye oldu.

1999 Marmara Depremi hem Türkiye hem de Türkiye'nin Radyo Amatörlüğüne bakışını değiştirdi.


2000
2010

Türkiye'de bir ilk olan; Radyo Amatörlüğü (Seçmeli) dersi T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Programı müfredatına 2008 yılında girdi. Ancak 2012 yılında bilinmeyen nedenlerden ötürü Radyo Amatörlüğü dersi müfredattan kaldırıldı.

2012 yılı kuruluşunun 50. Yılı olması nedeniyle PTT Genel Müdürlüğün'den TRAC - T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - T.C. DEÜ İMYO Elektronik Haberleşme Topluluğu (EHE) ortaklığında "Kişisel Pul" bastırıldı.

2013 yılında İçişleri Bakanlığı'nın izni ile "Türkiye" sözcüğü tekrar adında yer almaya başladı.
Comments