Kitap‎ > ‎

Düzelti

Radyo Amatörlüğü - Amatör Telsiz Haberleşmesine Giriş - Cilt II
A–B–C Sınıfı Radyo Amatörlüğü Soru ve Yanıtları

SayfaDeğişecek Sözcük/TümceYeni Sözcük/TümceAçıklama
ii

iv

iv
 ... sesiz ...

... bir çok ...

... bir çok ...
 ... sessiz ...

... birçok ...

... birçok ...

xi ÖNSÖZ ÖN SÖZ-

1423
78. Soru: Doğru yanıt C seçeneğidir.


136. Soru: Doğru yanıt C seçeneğidir.
78. Soru: Doğru yanıt D 
seçeneğidir.


136. Soru: Doğru yanıt B seçeneğidir.
C seçeneğinde ve bu seçeneğin açıklama kısmında bulunan rakamlardaki noktaları virgül yapınız.

Bu soru tartışmalıdır. Şimdilik bu yanıtı doğru kabul ediniz.

33


44
49


51
54
32. Soru: Doğru yanıt
C seçeneğidir.

26. Soru:

46. Soru:
Doğru yanıt A seçeneğidir.


57. Soru: Yüksek frekanslı devrelerde ve özellikle vericilerin çıkış katlarında kullanılan yükselteç sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru yanıt C seçeneğidir.77. Soru:
Doğru yanıt C seçeneğidir.
32. Soru: Doğru yanıt D seçeneğidir.2
'ler 12 olacaktır.


Doğru yanıt
B seçeneğidir.


Yüksek frekanslı doğrusal devrelerde ve özellikle vericilerin çıkış katlarında kullanılan en verimli yükselteç sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru yanıt D seçeneğidir.

Doğru yanıt
A seçeneğidir.
-
-


-


Soru daha anlaşılır olması açısından değiştirilmiştir. Dolayısıyla yanıt da değişmiştir.

62

68
24. Soru: ... bir çok ...

54. Soru: ... bir çok ...
... birçok ...

... birçok ...


125
İSPARTA
ISPARTA
BÖLGE NO: 4 altında bulunan hücre
129
-
Ç     ÇANAKKALE     -Tablonun C'den sonraki satırın 1, 2 ve 3. sütununa eklenecektir.

129GİRESİNGİRESUN-

130
Q Zones HaritasıCQ Zones Haritası-

    
    


Tartışmalı Sorular/Konular

1) ULUSAL FONETİK ALFABE: Kitabımızda bulunan fonetik alfabe hazırlanırken TSE ve TDK gözetilerek yapılmıştır. Doğrusu da bu şekildedir.

Türk alfabesi, Latin harfleri esas alınarak 1.XI.1928 gün ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun ile kabul edilmiştir. Bu Kanun’a göre, Türk alfabesinde 29 harf bulunmaktadır.*

Türk alfabesindeki harflerin sıra sayıları, adları, kitap ve el yazısı biçimleri ile kodları ** aşağıda belirtilmiştir:
 
* Kanun’da önce “i” sonra “ı” belirtilmişse de yaygın ve yerleşmiş olan sıraya göre önce “ı” sonra “i” gelmektedir.
** Türk Kodlama Sistemi, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak TDK İmla Kılavuzu Çalışma Grubu tarafından 8 Ocak 2004 günü belirlenmiş ve TSE tarafından Nisan 2005/TS 13148 numaralı belge ile ölçünlü (standart) duruma getirilmiştir.


Include gadget (iframe)
2) Genel olarak herhangi bir frekans üzerinde göndermeye geçmeden önce hangi “Q kodu” kullanılır? (Sayfa 2, 9. soru)

Normal koşullarda bir frekansa girildiğinde önce dinleme, önce dinleme ve önce dinleme yapılır. Gönderme yapılacak ise “Frekans kullanımda mı?” diye sorulur. Yanıt QRV değil QRL'dir.

3) Bir "CQ" çağrısına yanıt verirken neyi göndermelisiniz? (Sayfa 23, 136. soru)

Tartışmalı bir soru olduğundan ileri bir zamanda açıklama yazılacaktır.
Comments