Kitap‎ > ‎

Düzelti

Radyo Amatörlüğü - Amatör Telsiz Haberleşmesine Giriş - Cilt II
A–B–C Sınıfı Radyo Amatörlüğü Soru ve Yanıtları

SayfaDeğişecek Sözcük/TümceYeni Sözcük/TümceAçıklama
ii sesiz sessiz
xi ÖNSÖZ ÖN SÖZ-
14
78. soru: Doğru yanıt C seçeneğidir.78. soru: Doğru yanıt D 
seçeneğidir.
C seçeneğinde ve bu seçeneğin açıklama kısmında bulunan rakamlardaki noktaları virgül yapınız.
3332. Soru: Doğru yanıt C seçeneğidir.32. Soru: Doğru yanıt D seçeneğidir.-
129-Ç     ÇANAKKALE     -Tablonun C'den sonraki satırın 1, 2 ve 3. sütununa eklenecektir.
130 Q Zones HaritasıCQ Zones Haritası-
    
    
    
    
    


Tartışmalı Sorular/Konular

1) ULUSAL FONETİK ALFABE: Kitabımızda bulunan fonetik alfabe hazırlanırken TSE ve TDK gözetilerek yapılmıştır. Doğrusu da bu şekildedir.

Türk alfabesi, Latin harfleri esas alınarak 1.XI.1928 gün ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun ile kabul edilmiştir. Bu Kanun’a göre, Türk alfabesinde 29 harf bulunmaktadır.*

Türk alfabesindeki harflerin sıra sayıları, adları, kitap ve el yazısı biçimleri ile kodları ** aşağıda belirtilmiştir:
 
* Kanun’da önce “i” sonra “ı” belirtilmişse de yaygın ve yerleşmiş olan sıraya göre önce “ı” sonra “i” gelmektedir.
** Türk Kodlama Sistemi, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak TDK İmla Kılavuzu Çalışma Grubu tarafından 8 Ocak 2004 günü belirlenmiş ve TSE tarafından Nisan 2005/TS 13148 numaralı belge ile ölçünlü (standart) duruma getirilmiştir.

Include gadget (iframe)
2) Genel olarak herhangi bir frekans üzerinde göndermeye geçmeden önce hangi “Q kodu” kullanılır? (Sayfa 2, 9. soru)

Normal koşullarda bir frekansa girildiğinde önce dinleme, önce dinleme ve önce dinleme yapılır. Gönderme yapılacak ise “Frekans kullanımda mı?” diye sorulur. Yanıt QRV değil QRL'dir.
Comments