Şubemiz

TRAC Konak Şube Başkanlığı bugün itibari ile Amatör Telsiz lisans sahibi 31 üye; 1 adet Sabit, 1 adet Mobil HF SSB Amatör Telsiz istasyonu ile 2 değişik mevki veya bölgeden aynı anda uzak mesafe haberleşmesi yapabilmektedir.

İzmir bölgesine hitap eden ve akü ile desteklenen 1 Adet VHF 1 Adet UHF röle (aktarıcı) İzmir Amatörlerine ve İzmir'e gelen diğer amatör telsizcilere hizmet vermektedir.

a. Ülke ve Bölge'ye Katkı;

TRAC Konak cemiyeti İstasyonu ile HF, SSB telsiz cihazlarına sahip olan amatörler dünyanın 316 noktasına değişik saat dilimlerine göre haberleşme yapabilmektir. Bu haberleşmelerde

    Ülkesini ve Şehrini bütün dünya amatörlerine tanıtır.
    Elektronik ve haberleşme alanında bilgi alışveriş yapar.
    Diğer il ve ilçelerdeki amatör telsizciler görüşme yapar. 

b. Afetlerde

    Afet bölgesinden ivedi bir şekilde durum bilgisinin aktarılmasını sağlar.
    Haberleşme sistemin hızlı ve etkin bir şekilde kullanılmasına katkı verir.
    Tatbikat haberleşmesinde; telsiz sistemleri vasıtası ile hızlı bilgi akışı sağlar.
    Tatbikatlarda marjinal olarak afet acil haberleşme etkinliğinin en üst seviyede olmasının destekler. İl - İlçe Sivil Savunma müdürlükleri, Arama Kurtarma Birlikleri, İl - İlçe Kriz yönetim Merkezleri, ve diğer kurum ve kuruluşlarına ivedi bilgi akışını sağlar.

Kurucu Üyeler
TRAC KONAK ŞUBESİ KURUCU ÜYELERİ
20 Mayıs 2003
Soldan sağa TA3GA (Abdurrahman Güldoğan), TA3EM (Şeyhmus Asık), TA3EA (Faruk Üner)