Şubemiz‎ > ‎

Şeref Üyesi
2008 yılında TRAC Konak Şubesi Amatör Telsizciliğin eğitsel boyutuna ülkemizde işlevsellik getiren, ilk başarılı çalışmayı T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Programı ile imzalanan protokolle gerçekleştirmiştir.

Üniversite senatosundan geçen proje ile "Amatör Telsizcilik" bir ders olarak İzmir Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Programı'na seçmeli ders olarak eklenmiştir. Türk Radyo Amatörlüğü tarihine geçen bu başarılı çalışma ile ilgili protokol, T.C. DEÜ İzmir Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Prof. Dr Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU, Sayın Özgür ÖZ (TA3GD) ve Sayın İsa Tuğrul SAYGIN (TA3BH) tarafından gerçekleştirilmiştir. Takip eden iki öğretim yılında "Radyo Amatörlüğü" seçmeli ders olarak programa alınmıştır. Nuri BOYLU (TA3X) ve İsa Tuğrul SAYGIN (TA3BH) tarafından okutman olarak "Radyo Amatörlüğü" derslerde öğrencilere anlatılmıştır.

Not: Adı anılan seçmeli ders 2 (iki) yıl okutulmuş ancak bilinmeyen nedenlerden ötürü senato bu seçmeli dersi müfredattan kaldırılmıştır.