Teknik Bilgi‎ > ‎

Emisyon, Modülasyon ve İletim Karakteristikleri


1. Simge
Ana Taşıyıcının
Modülasyon Türü
2. Simge
Ana Taşıyıcıyı Modüle Eden
Sinyalin Karakteri
3. Simge
Aktarılan
Bilginin Türü
 (1) N: Modüle edilmemiş bir taşıyıcı
(2) Ana taşıyıcının genlik modülasyonlu olduğu emisyon (alt taşıyıcıların açı modülasyonlu olduğu durumlar dahil):
— A: Çift-yan bandlı
— H: Tek kenar bandı, tam taşıyıcı
— R: Tek kenar bandı, azaltılmış ya da değişken düzeyli taşıyıcı
— J: Tek kenar bandı, bastırılmış taşıyıcı
— B: Bağımsız yan bandlar
— C: Artık yan band
(3) Ana taşıyıcının açı modülasyonlu olduğu emisyon:
— F: Frekans modülasyonu
— G: Faz modülasyonu
(4) D: Ana taşıyıcının aynı anda ya da önceden belirlenmiş bir sırada genlik ve açı kiplendiği emisyon
(5) Palslerin emisyonu:*
— P: Modüle edilmemiş pals dizisi
— Pals dizisi:
— — K: Genlik modülasyonunda
— — L: Genişlik/Süre modülasyonunda
— — M: Pozisyon/Durum modülasyonunda
— — Q: Taşıyıcının pals süresi boyunca açı kiplendiği
— — V: Yukarıdakilerin bir birleşimi olan ya da başka yollarla üretilen
(6) W: Yukarıda açıklanmayan, bir emisyonun, aynı anda ya da önceden belirlenmiş bir sırayla, aşağıdaki modlardan ikisinin ya da daha fazlasının bir kombinasyonu durumunda modüle edilen ana taşıyıcıdan oluştuğu durumlar: genlik, açı, darbe
(7) X: Başka şekilde kapsamayan durumlar
(1) 0 · : Modülasyon sinyali yok
(2) 1: Zaman bölmeli mulipleks hariç, modüle edici bir alt taşıyıcı kullanılmadan niceliksel ya da sayısal bilgi içeren tek bir kanal
(3) 2: Zaman bölmeli çoklama hariç, modüle edici bir alt taşıyıcı kullanımıyla sayısallaştırılmış ya da sayısal bilgi içeren tek bir kanal
(4) 3: Analog bilgi içeren tek bir kanal
(5) 7: Niceliksel ya da sayısal bilgi içeren iki ya da daha fazla kanal
(6) 8: Analog bilgi içeren iki ya da daha fazla kanal
(7) 9: Niceliksel ya da sayısal bilgi içeren bir ya da daha fazla kanallı, analog bilgi içeren bir ya da daha fazla kanallı kompozit sistem
(8) X: Başka şekilde kapsamayan durumlar
(1) N: Bilgi aktarımı yok
(2) A: Telgraf - işitsel alımı için
(3) B: Telgraf - otomatik alım için
(4) C: Faksimil
(5) D: Veri iletimi, telemetri, telekomut
(6) E: Telefon (ses yayını dahil)
(7) F: Televizyon (video)
(8) W: Yukarıdakilerin kombinasyonu
(9) X: Başka şekilde kapsamayan durumlar

Comments