Teknik Bilgi‎ > ‎

Kısaltmalar
 
\textnormal{\textit{f}}: frekans
\textnormal{\textit{v}}: Anlık Gerilimin Dğeri
\textnormal{\textit{v}}: Hız
$\eta$: Verim
$\lambda$: lamda
$\parallel$: Koşutluk
$\pi$: pi
$c$: Işık Hızı
$R_x$: Alıcı
$R_x$: Değeri Bilinmeyen Direnç
$T_x$: Verici
$V_{TT}$: Gerilimin Tepeden Tepeye değeri
$V_e$: Gerilimin Etkin Değeri
$V_T$: Gerilimin Tepe Değeri
$V$: Gerilimin Etkin Değeri
$X_C$: Kapasitans
$X_L$: İndüktans
$Z_0$: Karakteristik Empedans


 A 


A: A sınıfı amatör telsizci
A: Akım birimi, Amper
A: Amper
AA: Alternatif Akım
AC: (Alternative Current) Alternatif Akım
AC: Antenna Coupler
ACC: (ACCessory)
ADC: (Analog Digital Converter) Analog Sayısal Dönüştürücü
AF: (Audio Frequency) Ses Frekansı
AF: Ara Frekans
AFC: (Automatic Frequency Control) Otomatik Frekans Kontrol. 
AFSK: (Audio Frequency Shift Keying) Ses Frekans Kaydırmalı Anahtarlama
AGC: (Automatic Gain Control) Otomatik Kazanç Kontrolü.
AGC: Automatic Gain Control
Ah, Amper hour: Bir akümülatörün (kuramsal olarak) 1 saat boyunca sağlayabileceği akım.
ALC: (Automatic Level Control) Otomatik Düzey Kontrolü
ALC: (Automatic Limiting Control) Bozulmayı önlemek için iletim sırasında RF sürücü düzeyini güç yükselteci ile sınırlandırır.
AM: (Amplitude Modulation) Genlik Modülasyonu
AM: (Ante Meridiem) Öğleden Önce
AMPR: AMateur Packet Radio
AMPR: Amatör Paket Radyo
AMRAD: (Amateur Radio Research Development Corporation) Amatör Radyo Araştırma Geliştirme Şirketi
AMSAT: (AMateur SATellite) Amatör Uydu
AMSAT: (Radio Amateur Satellite Corporation) Radyo Amatör Uydu Şirketi
AMTOR: (AMateur Teletype (Teleprinting) Over Radio) RTTY türü bir haberleşmedir ancak karşı istasyondan otomatik alındı sinyali bekler ve hatalı aktarımı önler.
AMTOR: Amateur Teleprinting Over Radio
ANF: (Automatic Notch Filter) Otomatik Çentik Süzgeci
ANL: (Automatic Noise Limiter) Otomatik Gürültü Kesici, atım ve durağan gürültü tepe değerlerini kesen otomatik devre 
ANT: (ANTenna) Anten
APC: (Automatic Power Control) Yüksek SWR koşullarında doğabilecek hasarı önlemek için güç yükseltecinin akım sınırlaması.
APRS: (Automatic Position Reporting System) Otomatik Pozisyon Belirleme Sistemi. Bir GPS ve TNC ile birlikte pozisyon belirleme. 
AR: CW Haberleşmede mesaj sonu işareti
ARDF: (Amateur Radio Direction Finding) Radyo ile yön bulma, Telsiz istasyon yeri belirleme
ARES: (Amateur Radio Emergency Service) Amatör Telsiz Acil Servisi. ARES, ARRL'nin bir kamu hizmeti kuruluşudur.
ARPANET: (Advanced Research Projects Agency) Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı. Şimdiki internetin temeli
ARRL: (The American Radio Relay League) Amerikan Radyo Amatörleri Birliği
ASCII: (American National Standard Code for Information Interchange) Bilgi Değişimi İçin Amerikan Ulusal Standart Kodu. Teleprinter verilerinin iletimi için yedi birim sayısal kod. 
ASCII: American Standard Code for Information Interchange
AT: Antenna Tuner
ATT: (ATTenuator) Bir sinyalin genliğini azaltmak için tasarlanmış bir devre.
ATU: Antenna Tuning/Tuner Unit
ATV: (Amateur TeleVision) Amatör Televizyon
AVC: (Automatic Volume Control) Otomatik Ses Kontrolü
AX -- 25: Paket Radyo haberleşme protokolü


 B 


B: B sınıfı amatör telsizci
BALUN: (BALance to UNbalance transformer) Dengesiz bir girişi dengeli bir çıktıya değiştirmek için kullanılan basit bir transformatör.
BASIC: (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code) Yeni Başlayanlar İçin Çok Amaçlı Simgesel Yönerge Kodu
BBC: (British Boradcast Communication) İngiltere radyosu
BBS: (Bulletin Board Service) Radyo frekans yolu kullanılarak, sayısal haberleşme türlerinden birisi ile girilen, mesaj  bırakılabilen ve bırakılmış mesajların okunabildiği bilgisayar.
BCD: (Binary Coded Decimal) İkili Kodlu Ondalık
BCI: (BroadCast Interference) Ticari Radyo Girişimi
BCI: BroadCast Interference
BCL: (Broadcast Radio Listener) SWL benzeri, kısa dalgada ticari radyoları dinleyen kişi
BF: (Basse Frequency) bas frekans, ses frekansı
BFO: (Beat Frequency Oscillator) CW ve SSB yayınları, telsiz alıcılarında dinlememizi sağlayan elektronik RF osilatör
BIOS: (Basic Input -- Output System) Basit Giriş -- Çıkış Sistemi
BIT: (BInary DigiT) Değeri 1 ya da \pmzerodot’dır.
BNC: (Bayonet Neill-Concelman) Bir tür anten soketi
BPF: (Band Pass Filter) Band Geçiren Süzgeç
BPS: (Baud Per Second) Saniyede aktarılan baud
BPSK: (Binary Phase Shift Keying) İkili Faz Kaydırma Anahtarlama
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Byte: 8 BIT’lik grup C C Band: 3,7 ile 4,2 GHz arası uydu bandı
C: (Capacitor) Sığaç
C/N: (Carrier-to-Noise Ratio) Gürültünün taşıyıcı düzeyine oranı
CB: (Citizen Band) Halk bandı. Türkiye’de 26,965 MHz ile 27,4\pmzerodot5 MHz arasında AM ve FM modülasyonlu ve 4 Watt'lık aygıtlar serbesttir.
CBR: (Cross Band Repeater) Gelen sinyali alan ve farklı bandlarda tekrar ileten bir tekrarlayıcı, örn. 144 MHz bandını alır ve 43\pmzerodot/44\pmzerodot\ MHz bandına tekrar iletir. 
CCIR: (International Radio Consultative Committee) Telsiz Haberleşmeleri Danışma Komitesi
CCITT: (Consultative Committee International on Telephones and Telegraphy) ITU 'ya bağlı olarak çalışan ve MODEM standartlarını belirleyen komite.
CCW: (Counter ClockWise) saat dönüş yönünün tersi dönüş yönü
CDMA: (Code Division Multiple Access) Kod bölmeli çoklu erişim
CEPT: Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications, European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
CH: (CHannel) Frekans ve ilgili bilgilerin depolandığı hafıza konumlarının sırası.
CI-V: (Icom Computer Control Interface) Aynı anda çoklu radyo kontrolü sağlar.
CMOS: (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı İletken
COR: (Carrier Operated Relay) Rölelerde, alıcı tarafından alınan sinyal sonucunda, verici kısmının çalışmasını sağlayan elektronik devre
CPU: (Central Processing Unit) Merkezi İşlem Birimi
CQ: Genel çağrı yapmak için kullanılan kısaltmadır.
CRT: Cathode Ray Tube, Katod ışınlı tüp
CTCSS: (Continuous Tone Coded (Controlled) Squelch System) İletilen taşıyıcıya sürekli bir alt sesli alçak frekans tonu ekler. Aynı düşük frekanslı ton için ayarlanan alıcılar sinyali çözebilir.
CW: (Carrier Wave) Taşıyıcı Dalga
CW: (ClockWise) Saat yönünde dönme
CW: (Continuous Wave) Sürekli Dalga D DA: (Directional Antenna, Dipole Array) Yönlendirilmiş anten
DA: Doğru Akım
dB: desiBel
DC: (Direct Current) Doğru Akım
DCS: (Digital Coded Squelch) Sayısal Kodlu Susturma
de: Burası ya da ben anlamına gelen kısaltma işaretidir. Örnek CQ DX CQ DX DE YM3KM YM3KM çağrı işaretli radyo amatörü uzak mesafe genel çağrı yapmaktadır. Bundan sonra kendisine yanıt verecek olan radyo amatörleri ile amatör bandlarda haberleşme (QSO) yapacaktır.
DF: (Direction Finding) Yön kestirme
DOS: (Disk Operating System) Disk İşletim Sistemi
DPSK: (Differential Phase Shift Keying) Diferansiyel Faz Kaydırma Anahtarlama
DSC: (Digital Selective Calling) Sayısal Seçmeli Arama
DSP: (Digital Signal Processing) Sayısal Sinyal İşleme
DSP: (Digital Signal Processor) Daha net ve okunaklı iletişim için \nicefrac{sinyal}{gürültü} oranını iyileştirmek için kullanılır. Amatör radyosuna göre yeni.
DSR: (Data Set Ready) Veri Kümesi Hazır
DTCS: (Digital Tone Coded Squelch) Sayısal Ton Kodlu Susturucu.
DTMF: (Dual Tone Multi Frequency (touch-tone)) Telefon numarası, PIN, uzaktan kumanda kontrol komutları gibi sayısal bilgileri almak/iletmek için kullanılır.
DTR: (Data Terminal Ready) Veri Terminali Hazır
DTRS: (Digital Trunk Radio System) Sayısal Trunk Radyo Sistemi
DVM: (Digital VoltMeter) Sayısal olarak gerilim ölçen ölçü aleti
DW: (Deutsche Welle) E EBS: (Emergency Broadcast System) İlk önce tüm istasyon reklamlarına ikinci bir ton sesinin iletildiği ve ardından ulusal acil durumlarda alınacak frekansla ilgili özel yönergelerin verildiği bir sistem. 
ECC: Electronic Communications Committee
ECSS: (Exalted Carrier Selectable Sideband)
ECSSB: (Exaulted-carrier single sideband)
EDACS: (Enhanced Digital Access Communications System) Gelişmiş Sayısal Erişim İletişim Sistemi
EDRAED: Ege Deniz ve Radyo Amatörleri Derneği
EEPROM: (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory) Elektrikle Silinebilen Yazılabilen Sadece Okunabilen Bellek
EHF: (Extra (Extremely) High Frequency) Ekstra yüksek frekans, 3 GHz ve yukarı frekanslar
EIRP: (Effective Isotropic Radiated Power)
ELF: (Extremely Low Frequency) (3\pmzerodot\ -- 3\pmzerodot\pmzerodot\ Hz)
ELT: (Emergency Locator Transmitter) Acil Durum Yer Bulucu Vericisi
EME: (Earth -- Moon -- Earth) Dünya -- Ay -- Dünya haberleşmesi. Ayın yüzeyine kuvvetli yüksek frekanslı dalgaların gönderilerek buradan yansıyan sinyallerle yapılan haberleşmedir.
EMI: (Electromagnetic Interference) Often called RFI (Radio Frequency Interference).
EMK: Elektro Motor Kuvveti
EQT: (EQuaTorial) Ekvatoral
ERC: European Radiocommunications Committee
ERO: (European Radiocommunications Office)
ERP: (Effective Radiated Power)
ERT: (Elliniki Radiophonia Teleorassi) Yunanistan
EST: Eastern Standard Time
ET: (Eastern Time) Doğu Zamanı
ETSI: (European Telecommunications Standards Institute) Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü
Eu: (Europe) Avrupa F FAA: Federal Aviation Administration
FCC: (Federal Communications Commission) Amerikan Telekomünikasyon Kurumu
FD: (Field Day)
FDMA: (Frequency Division Multiple Access) Frekans bölmeli çoklu erişim
FET: (Field Effect transistor) Alan Etkili Transistör
FM: (FM broadcast) FM Yayını
FM: (Frequency Modulation) Frekans Modülasyonu
FRS: (Family Radio Service) PRS, Public Radio Service Türkiye'de 446,\pmzerodot\pmzerodot\pmzerodot\ -- 446,1\pmzerodot\pmzerodot\ MHz arası serbest
FSK: (Frequency Shift Keying) Frekans Kaydırmalı Anahtarlama
FSTV: (Fast Scan TV) TV yayın sinyallerini kullanarak grafik (ve ses) iletişimi, geniş bir band genişliği gerektirir.
FTP: (File Transfer Protocol) Dosya Aktarım Protokolü G GB: GigaByte
GMDSS: (Global Maritime Distress and Safety System) Denizde can güvenliğini arttırmak amacıyla oluşturulan haberleşme sistemi
GMRS: (General Mobile Radio Service) Genel Mobil Radyo Servisi
GMSK: (Gaussian Minimum Shift Keying) GSM telefonların modülasyon türü
GMT: (Greenwich Mean Time) Greenwich Zamanı
GP: (Graphic Packet) Paket radyo programı
GPS: (Global Positioning Satellites) Küresel Konumlandırma Uyduları
GSM: (Global System for Mobile Communications) Mobil iletişim için küresel sistem H H: Henry
HAREC: Harmonised Amateur Radio Examination Certificate
HDTV: (High Definition Television) Yüksek tanımlamalı TV
HF: High Frequency
HPF: (High Pass Filter) Yüksek Frekans Geçiren Süzgeç
HRPT: (High Resolution Picture Transmission) (meteoroloji uyduları)
HT: Handi Talkie/Handheld Transceiver, el aygıtı
HTML: (Hyper Text Markup Language) Zengin Metin İşaretleme Dili
Hz: Hertz I I: Akım, Amper
IARU: (International Amateur Radio Union) Uluslararası Telsiz Amatörleri Birliği
IC: (Integrated Circuit) Bütünleşik Devre
ID: (IDentification) Tanıtım sinyali
IEEE: (Institute of Electrical and Electronics Engineering) Elektrik Elektronik Mühendisliği Enstitüsü
IF: Intermediate Frequency
IMD: (Inter -- Modulation Distortion) Üst ve alt yan kanal sinyalleriyle yapılan RF devrelerinde bozulma.
INMARSAT: (International Maritime Satellite Organization) Uluslararası Denizcilik Uydu Organizasyonu
IOTA: (Islands On The Air) Dünya üzerindeki belirlenmiş adalar ile yapılan görüşme.
IOTA: Islands On The Air
IRC: (International Reply Coupon) Uluslararası Yanıt Kuponu ya da Pulu,
ISDN: (Intergrated Services Digital Network) Entegre Servisler Sayısal Şebekesi
ITU: (International Telecommunication Union) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği K K: CW çalışmada, karşı istasyona ‘‘seni dinliyorum’’ mesajı.
kBPS: (kilobytes Per Second)
KEGM: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
kHz: kiloHertz
KW: (Kurz Welle, Short Wave) Kısa dalga L LAN: (Local Area Network) Yerel Alan Ağı
LCD: (Liquid Crystal Display) Sıvı Kristal Gösterge
LED: (Light Emitting Diode) Işık Yayan Diyod
LF: (Low Frequency) 3\pmzerodot\ -- 3\pmzerodot\pmzerodot\ kHz
LMSS: (Land Mobile Satellite System) Kara mobil uydu sistemi
LNA: (Low Noise Amplifier) Düşük Gürültülü Yükselteç
LNB: (Low Noise Block Downconverter) Düşük Gürültülü Blok Düşürücü
LNBF: (Low Noise Block Downconverter Feedhorns)
LOF: Local Oscillator Frequency
LORAN: (Long Range Aid to Navigation)
LPF: (Low Pass Filter) Alçak Frekans Geçiren Süzgeç
LSB: (Lower Side Band) Alt Yanband, 1\pmzerodot\ MHz in altındaki amatör bandlarda bu mod kullanılır.
LW: (Long Wave) (15\pmzerodot\ -- 3\pmzerodot\pmzerodot\ kHz) Uzun Dalga M MB: MegaByte
Mc: (Mega Cycle) (Mega Hertz)
MCW: (Modulated Continuous Wave) Modüleli Devamlı Dalga
ME: Modülasyon Endeksi
MF: (Medium Frequency) 3\pmzerodot\pmzerodot\ kHz -- 3 MHz 
MF: (Middle Frequency) Orta dalga, 1,5 ile 3 MHz aralığı
MF: (Muayyen Frekans) Ara frekansın eski söylenişi
MFSK: (Multi Frequency Shift Keyed)
MHz: MegaHertz
MIC: (MICrophone) Mikrofon
MIREX: (MIR International Amateur Radio EXperiment)
MOSFET: (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
MPEG-II: (Moving Pictures Experts Group-II) Sayısal video sıkıştırma tekniği
MS-DOS: (MicroSoft Disk Operating System) MicroSoft Disk İşletim Sistemi
MS: (Meteor Scatter), yani meteor yansıtması, dünya atmosferine giren göktaşlarının, VHF ve UHF radyo dalgalarını yansıtma özelliğinden yararlanılarak yapılan haberleşme türü.
MSA: Mahalli Saat Ayarı
MSK: (Minimum Shift Keying) Minimum Kaydırmalı Anahtarlama
MSS: (Mobile Satellite System) Mobil Uydu Sistemi
MUF: (Maximum Usable Frequency) Maksimum Kullanılabilir Frekans
MW: (Medium Wave) Orta dalga 3\pmzerodot\pmzerodot\ -- 3.\pmzerodot\pmzerodot\pmzerodot\ kHz aralığı
MY: Modülasyon Yüzdesi N N Konnektör: N tipi konnektör
NAM: (Narrowband Amplitude Modulation) Dar band genlik modülasyonu
NAVTEX: (NAVigational TEXt) (broadcast 518 kHz) Genellikle denizcilerin kullandığı bilgi yayımı
NB: (Narrow Band) Dar band
NB: (Noise Blanker) Darbe tipi gürültüleri azaltan bir fonksiyon.
NBFM: (Narrow Band Frequency Modulation) Dar band FM, haberleşme amaçlı FM aygıtlarda kullanılan band genişliği
NDB: (Non-Directional Beacon) Yönlendirilmemiş beacon yayını
NFM, NBFM: (Narrowband Frequency Modulation) Dar band FM modülasyonu, Ses kalitesinden fedakarlık edilerek, 5 kHz sınırına çekilme işlemi. Böylece komşu kanalların birbirini etkilemelerinin önüne geçilerek kanal sayısı arttırılır.
NOAA: (National Oceanographic and Atmospheric Administration) Ulusal Oşinografik ve Atmosferik İdare. Bu kuruluşun uzayda meteoroloji ya da benzer amaçlı uyduları vardır.
NORAD: (North American Oceanographic and Atmospheric Administration) Kuzey Amerika Oşinografik ve Atmosferik İdaresi
NPN: (Negative Positive Negative) NPN Transistör tipi
NPN: Negative Positive Negative
NR: (Noise Reduction) DSP özelliği; istenmeyen sinyal gürültüsünü azaltır
NRRL: (Norwegian Radio Ligue) Norveç Radyo Amatörleri Birliği
NTSC: (National Television Standards Committee) ABD ve Japon Broadcast Renkli TV yayın standardı 525 satır kullanır. O OCV (Open Circuit Voltage): Besleme devresinin yüksüz çıkış voltajı
OSC: (OSCillator): Osilatör
OSCAR (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio): Amatör Radyo taşıyan yörüngesel uydu P P: (Power) Güç, kısa gösterilişi
PA: (Power Amplifier) Güç Yükseltici
PA: (Public Adresses)
PEP: (Peak Envelope Power) Maksimum genlikte RF gücü 
PLL: (Phase Locked Loop) Bir radyonun çalışacağı farklı frekansları sentezleyen devre.
PM: (Phase Modulation) Faz Modülasyonu
PM: (Post Meridiem) Öğleden Sonra
PNP: (Positive Negative Positive) Transistör tipi
PROM: (Programmable Read-Only Memory)
PRS: (Public Radyo Service) Ruhsat gerektirmeyen, 446,\pmzerodot\pmzerodot\pmzerodot\ -- 446,1\pmzerodot\pmzerodot\ MHz aralığında çalışan 5\pmzerodot\pmzerodot\ mW'lık el telsizleri
PSK: (Phase Shift Keying) Faz kaymalı modülasyon. 1.2\pmzerodot\pmzerodot\ Baud bilgi taşıyabilen bu tip, genellikle 1.2\pmzerodot\pmzerodot\ ve 2.4\pmzerodot\pmzerodot\ Hz olarak 2 frekans kullanır.
PSTN: (Public Switching Telephone Network) Kamu telefon dağıtım şebekesi
PTT: (Push To Talk) Bas Konuş, Mikrofon üzerindeki mandal
PWR: (PoWeR) Güç Q QRP: 5 ila 10Watt arası çıkış gücü olan kısa dalga telsiz
QSO: Karşılıklı olarak radyo amatörlüğünde yapılan görüşmedir. R R: CW Haberleşmede TAMAMEN ANLAŞILDI demek.
R: Resistance, direnç, kısa gösterilişi
R: RST raporunda Radyo (anlaşılabilirlik)
R/C: (Radio Control)
RAC: (Radio Amateurs of Canada)
RACES: (Radio Amateur Civil Emergency Service)
RAM: (Random Access Memory) Rastgele Erişimli Bellek
Rcvr: (Receiver) Alıcı
RDF: (Radio Direction Finding) Radyo ile yön bulma, Telsiz istasyon yeri belirleme
RF: (Radio Frequency) Radyo Frekans.
RF: Radio Frequency
RFC: (Radio Frequency Choke) Şok Bobini
RFI: (Radio Frequency Interference) Radyo Frekans Girişimi
RG: (Radio Guide) Mil-C-17 Standardındaki kablolar
RIT: (Receiver Incremental Tuning) Telsizin sadece alıcı frekansının çok ufak bir bandda değiştirilebilmesi (Clarifier)
RMC: (Repetear Management Committee) Tekrarlayıcı Yönetim Komitesi
Rptr: (Repeater) Röle
RSGB: (Radio Society of Great Britain) İngiltere Radyo Amatörleri Birliği
RST: (Radio, Signal, Tone) Anlaşılabilirlik, sinyal düzeyi ve (CW için) sinyal tonu olarak haberleşme raporu
RSV: (Radio, Signal, Video) yani Anlaşılabilirlik, sinyal düzeyi ve (SSTV için) Video-görüntü düzeyi olarak sinyal raporu.
RTTY: Radio Teletype Haberleşmesi, Teleks diye anılan ve baudot kodlarını kullanan haberleşme şekli
RX: (Receive) Alıcı, Almaç S S: RST rapor formatında Sinyal Kuvveti bilgisi
SAR: (Search And Rescue ) Arama ve Kurtarma Denizde Arama ve Kurtarma işlemi ve bu işleme ayrılmış frekanslar
SAREX: (Shuttle Amateur Radio EXperiment) Uzay mekiğindeki astronotlar ile yapılan görüşmeler.
SASE: (Self-Addressed, Stamped Envelope) Adres yazılı pullu zarf.
SCR: (Silisium Controlled Rectifier) Tristör
SECAM: (S\'{E}quentiel Couleur \`{A} M\'{e}mory) Fransız TV yayın Standardı
SFI: (Solar Flux Index) Yayınım hesapları için gerekli verilerden biri
SHF: (Super High Frequency) 3 -- 3\pmzerodot\ GHz
SINAD: (SIgnal to Noise And Distortion ratio)
SINPO: Kısa Dalga dinlemeyi hobi olarak yapan kişilerin kullandığı Sinyal raporuDUR. S:Strength, I:Interference, N:Noise, P:Propagation, O:Overall. iki istasyonun birbirlerini nasıl duyduklarının ifadesidir. Amatör haberleşmenin tam sayılabilmesi için sinyal raporunun mutlaka alınıp verilmesi gereklidir.
SMA: (Sub-Miniature a connector) Type of antenna connector, used in VHF/UHF portable. 
SOS: (Save Our Ship, Save Our Souls, Send Out Succour) Genel İmdat işareti ?????????????????
SP: (SPeaker) Hoparlör
SQL: (SQueLch)
SSB: Single Sideband
SSTV: (Slow Scan Television) (Yavaş Taramalı Televizyon) Amatör bandlarda görüntü ile haberleşme. Dar Band kullanılarak grafik haberleşmesi
SW: (Short Wave), kısa dalga 3 -- 3\pmzerodot\ MHz
SWL: (Short Wave Listener) Kısa dalga dinleyicisi
SWR: (Standing Wave Ratio) Duran Dalga Oranı. Mükemmeli 1 olmasıdır. Telsiz çıkışı ile kablo ya da anten empedansı arasındaki eşitsizlik durumunda, yansıyan güç, kayıp demektir ve anten yerine aygıt üzerinde ısıya dönüşerek aygıtın çıkış katının hasar görmesine neden olabilir. SWR-metre ile ölçülür. T T: RST Rapor formatında (CW haberleşmede kullanılan) ton tanımı
TA -- TB: Türk Amatörlerinin öneki (özel işaret olan YM ile birlikte)
TCXO: (Temperature Compensated Crystal Oscillator) Heated crystal oscillator for better frequency stability. 
TDM: (Time Division Multiplexing) Zaman bölmeli çoğullama
TDMA: (Time Division Multiple Access) Zaman Bölmeli Çoklu Erişim
TM: Transmatch
TNC: (Terminal Node Controller Modem for data communication) Veri iletişimi için Terminal Düğüm Kontrol Aygıtı Modemi
TNC: Bir tür anten konektörü
TOT: (Time Out Timer) Sürekli tekrarlayıcı ya da diğer işlemler için zaman sınırlama işlevi.
TRAC: (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) 1962 yılında kurulmuş ve Türkiye’deki amatör kitlesinin oluşmasını sağlamıştır.
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TS: Tuning Step
TSQL: (Tone SQueLch) Susturulabilir tonları kullanarak susturma fonksiyonu, seçici arama. 
TTL: (Transistor Transistor Logic)
TV: Television
TVI: (TeleVision Interference) Televizyon Girişimi, Vericinin Televizyonlara yaptığı parazit
TX(x): (Transmit) Verici, Göndermeç U UHF: (Ultra High Frequency) 3\pmzerodot\pmzerodot\ MHz -- 3 GHz
UJT: (Uni Junction Transistor)  ???????????
ULF: (Ultra Low Frequency) (3 -- 3\pmzerodot\ Hz)
UMTS: (Universal Mobile Telecommunications System) Evrensel mobil telekomünikasyon sistemi
URL: (Universal Resource Locator) Evrensel Kaynak Konum Belirleyicisi. internet adresi
USB: Upper Side Band, 1\pmzerodot\ MHz in üstündeki amatör bandlarda SSB haberleşmesinde bu mode kullanılır. Üst Yanband
UTC: (Universal Time Coordinated) Uluslarası Saat, GMT ile aynı özellikleri taşır. Türkiye için kışın 2, yazın 3 saat geridir. An astronomical time based on the Greenwich meridian (zero degrees longitude). ?????
UTC: Temps Universel Coordonné (TUC), Coordinated Universal Time (CUT)
UTP: (Universal Twisted Pair)

 V 

V: SSTV de kullanılan RSV rapor formatında, video -- görüntü düzeyi değeri
V: Volt
V: Volt, birimi kısa gösterilişi
VAC: (Volts Alternative Current)
VCO: (Voltage Control Oscillator) Gerilim Kontrollü Osilatör
VCR: (Video Cassette Recording/Recorder) Video Kaset Kaydı
VF: (Voice Frequencies) (3\pmzerodot\pmzerodot\ Hz -- 3 kHz)
VFO: (Variable Frequency Oscillator) An operation mode in which operator can change frequency freely.
VHF: (Very High Frequency) Çok yüksek frekans, 3\pmzerodot\ ila 3\pmzerodot\pmzerodot\ MHz aralığı (3\pmzerodot\ -- 3\pmzerodot\pmzerodot\ MHz)
VLF: (Very Low Frequency) Çok düşük Frekans 3 -- 3\pmzerodot\ kHz
VOLMET: (VOL METéorologique) Uçuş meteorolojisi için hava tahmin ve raporları
VOT: (Voice Of Turkey)
VOX: (Voice Operated Transmission) Sesle çalışan iletim. Mikrofona konuştuğunda vericiyi otomatik olarak iletime geçiren bir işlev.
VSAT: (Very Small Aperature Terminal) küçük uydu yer terminali
VSC: (Voice Scan Control) Sesli Tarama Kontrolü
VSC: (Voice Squelch Control) Ses Susturma Kontrolü
VTO: (Voltage Tuned Oscillator) Gerilim Ayarlı Osilatör
VTR: (Video Tape Recorder) Video Kayıt Aygıtı

 W 

W: Watt
WAC (Worked All Continents): IARU tarafından verilen bu diplomada aranan koşul, tüm kıtalar ile görüşme yapmış ve konfirme etmektir.
WAM (Wideband Amplitude Modulation): Geniş Band Genlik Modülasyonu
WAS (Worked All States): Amerika Birleşik Devletlerindeki tüm eyaletler ile QSO yapılıp onaylanması sonucu alınan diploma
WAZ:(Worked All Zone): CQ Magazine dergisi tarafından, 40 ayrı bölge ile yapılan QSO 'ların belgelenmesi ile verilen diploma
WBFM (Wide Band Frequency Modulation): Geniş Band FM Modülasyonu
WFM: (Wideband FM): Geniş Band FM

 X 

XYL: Amatörün eşi Y 

YL: (Young Lady) bayan amatör
YM: Türk Amatörlerinin özel günlerde kullandığı ön ad

 Z 


Z: Empedansın kısa gösterilişi


Comments