Teknik Bilgi‎ > ‎

RST Raporu

R-S-T raporu amatör radyo operatörleri, kısa dalga dinleyicileri ve diğer radyo hobileri tarafından alınan radyo sinyalinin niteliği hakkında bilgi alış-verişinde bulunmak için kullanılır. Kod, üç basamaklı bir sayıdır ve her biri sinyalin okunabilirliği, gücü ve tonunun bir değerlendirmesini iletmek için birer basamak içerir.

Okunabilirlik

R "Okunabilirlik" anlamına gelir. Okunabilirlik, iletim sırasında gönderilen bilgilerin doğru şekilde kopyalanmasının ne kadar kolay ya da zor olduğu konusunda nitel bir değerlendirmedir. Bir mors kodu telgraf iletiminde okunabilirlik, gönderilen mesajın metnindeki her bir karakteri ayırt etmenin ne kadar kolay ya da zor olduğu anlamına gelir; ses aktarımında okunabilirlik, konuşulan her sözcüğünün doğru olarak anlaşılmasının ne kadar kolay ya da zor olduğunu belirtir.
"Okunabilirlik" 1 ila 5 arasında ölçülür.

1 Okunmuyor.
2 Zor okunuyor, zaman zaman fark ediliyor.
3 Zor okunuyor.
4 Zorluk çekilmeden anlaşılıyor.
5 Mükemmel anlaşılıyor.

Şiddet

S "Şiddet" anlamına gelir. Şiddet, alınan sinyalin alıcı konumda ne kadar güçlü olduğuna ilişkin bir değerlendirmedir. Doğru bir sinyal şiddet ölçer, sinyal şiddeti için nicel bir değer belirleyebilse de, pratikte RST raporunun bu kısmı, genellikle sinyal alıcısının bulunduğu yerdeki radyo alıcısının S-metresine dayanarak yapılan nitel bir değerlendirmedir. "Şiddet" 1 ila 9 arasında ölçülür.

1 Çok zayıf belirli, belirsiz sinyaller.
2 Çok zayıf sinyaller.
3 Zayıf sinyaller.
4 Zayıf ama okunaklı sinyaller.
5 Oldukça iyi sinyaller.
6 İyi sinyaller.
7 Hafif kuvvetli sinyaller.
8 Güçlü sinyaller.
9 Çok güçlü sinyaller.

Ton

T, "Ton" anlamına gelir ve 1 ila 9 arasında ölçülür. Ton, yalnızca mors kodu ve diğer sayısal iletim modları için geçerlidir ve bu nedenle ses işlemleri sırasında kullanılmaz.

1 Oldukça kötü 60 Hz AA ya da düşüğü ton, çok pürüzlü.
2 Oldukça pürüzlü AA ton, kulakları çok tırmalayan.
3 Pürüzlü AA ton, doğrultulmuş ama süzülmemiş.
4 Pürüzlü ton, hafif süzülmüş.
5 Doğrultulmuş ve süzülmüş AA ton, kuvvetli dalgalı modülasyon.
6 Süzülmüş ton, belirli dalgalanma modülasyonunun işareti.
7 Saf tona yakın, dalgalanma modülasyonunun işareti.
8 Mükemmel tona yakın, üzerinde hafif bir modülasyon işareti.
9 Mükemmel ton, üzerinde herhangi bir dalgalanma işareti ya da modülasyonu yok.

Bilginin Kaynağı: RST Raporu
Comments