TRAC

Trac Logo

TRAC (Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti), 1962 yılında kurulan ve Amatör Telsizcilik alanında faaliyet gösteren, kamu yararına çalışan ve Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği (IARU) üyesi olan bir dernektir. Amatör Telsizcilik, bireylerin elektronik ve haberleşme konularında kendilerini yetiştirmelerine yönelik ve ticari nitelik taşımayan deneysel bir haberleşme etkinliği olarak tanımlanır. Her telsiz haberleşme servisinde olduğu gibi, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından belirlenen uluslararası standartlar ve bu standartlar paralelinde T.C. Telekomünikasyon Kurumu (TK) tarafından konulan kurallarda icra edilen bu haberleşme servisinin acil durum haberleşmesinde kilit role sahip olduğu kabul edilerek bu işleve yönelik özel düzenlemeler yapılmıştır.

TRAC, 1989 yılından beri T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'yle afet haberleşmesi konusunda işbirliği yapmaktadır ve kamu idaresiyle afetler konusunda ülkemizde kurumsal işbirliği yapan ilk dernektir.

TRAC, 1991 Körfez Krizinde ilk acil durum saha çalışmasını gerçekleştirmiş ve o tarihten beri ülkemizde meydana gelen tüm büyük afetlerin acil durum haberleşmesini sağlamış, anılan tüm bu olaylarda kamu idaresinin ilk haberleşme kaynağı olmuştur. 17 Ağustos depreminde sergilediğimiz müdahale süresi ortalama 3½ saat, 12 Kasım depremindeyse 15 dakika olmuştur.

TRAC, 1993 yılında Sivil Savunma, 1998 yılında AKUT, 1999 yılında ODAK, 2000 yılında T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kızılay Derneği 'yle işbirliği protokolleri imzalamış, 2000 yılında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu IFRC ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Örgütü OCHA, Kocaeli ve İstanbul İtfaiyeleri, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Yardımı 112 servisi İzmir ve İstanbul Müdürlükleri 'yle kurumsal işbirliğine başlamıştır.

TRAC, şu anda İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezindeki çalışma mekanında Birleşmiş Milletlerin uluslararası acil haberleşme ağına entegre bir sistem çalıştırmakta ve bu merkezle Kandilli Rasathanesi arasındaki telsiz bağlantısını kurmuş bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul 'da iki Afet Yönetim Birimi ve bir Sivil Savunma Birimine, ayrıca Kocaeli, Sakarya, Denizli, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Ordu illerinin Afet Yönetim Merkezleriyle, diğer şubelerdeyse bulunulan yerin Sivil Savunma Birimine entegre olarak çalışılmaktadır. Şu an İzmir 'de iki şubeyle hizmet verilmektedir.

TRAC, yurt çapında 47 şubeyle faaliyet göstermekte, bu şubeler ve barındırdıkları altyapıyla 60 il ve yaklaşık 45 milyon nüfusa acil durum haberleşme hizmeti verme potansiyeline sahiptirler. TRAC 'ın üye sayısı 1.600 mertebesindedir. Afetlerde çalışan tüm kamu kurumları, gönüllü kuruluşların çalışanlarına ve elektroniğe meraklı gönüllü bireylere periyodik eğitimler verilmektedir. Haberleşme ve elektroniğe meraklı bireyler, amatör telsizcilik aracılığıyla eşsiz bir deneysel bilgi platformuna erişerek kendilerini geliştirmenin yanında önemli bir kamu hizmetine katkıda bulunma olanağına kavuşmaktadırlar. Tüm bu çalışmaların ana fikri, kamu idaresi için haberleşme konusunda kolaylaştırıcılık hizmeti vermek, gönüllülük ve katılımcılık kavramlarının gelişmesine katkıda bulunmak, bireylerin elektronik ve haberleşme teknolojisi konularına ilgisini arttırmak ve kamu idaresine afetlerde etkin haberleşme hizmetini en rasyonel, güvenilir ve ekonomik şekilde vermektir.

TRAC'IN AMAÇLARI

    Uluslararası toplantılara katılmak ve Türk Radyo Amatörleri'nin hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, Türk Radyo Amatörleri'ni dünyaya tanıtmak
    Yurdumuzda kamu yararı açısından gerekli olan Radyo Amatörlüğü'nü tanıtmak, yaygınlaştırmak,
    Telekomünikasyon Kurumu ile Radyo Amatörleri arasındaki uyumlu çalışmayı sağlamak,
    Amatör Telsizcilik Yönetmeliği'nde öngörülmüş görevleri yerine getirmek, umumi afetler, fevkalade haller ve olağanüstü durumlarda, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile diğer Kamu kurum ve kuruluşları ile yapmış olduğu protokoller gereği, olağanüstü afet ve acil haberleşme için gerekli düzenleme ve iş bölümünü sağlamak. 

TRAC Bakanlar Kurulu 1991 tarih ve 91/1741 sayılı kararı ile "kamu yararına çalışan dernekler" statüsünde olan TRAC, Uluslararası Amatör Telsizciler Birliği (IARU) üyesidir. Her telsiz haberleşme servisinde olduğu gibi, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından belirlenen uluslararası standartlar ve bu standartlar paralelinde T.C. Ulaştırma Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından konulan kurallar, 05.11.2008 gün ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile 18 Mart 2004 tarihli Amatör Telsizcilik Yönetmeliği; icra edilen bu haberleşme servisinin acil durum haberleşmesinde kilit role sahip olduğu kabul edilerek bu işleve yönelik özel düzenlemeler yapılmıştır.