TRAC‎ > ‎

Protokoller

KAMU KURULUŞLARI İLE YAPILAN İŞ BİRLİKLERİ VE PROTOKOLLER

TRAC, 1989 yılından beri T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile afet haberleşmesi konusunda işbirliği yapmaktadır ve kamu idaresi ile afetler konusunda ülkemizde kurumsal işbirliği yapan ilk dernektir.

1991 Körfez Krizinde ilk acil durum saha çalışmasını gerçekleştirmiş ve o tarihten beri ülkemizde meydana gelen tüm büyük afetlerin acil durum haberleşmesini sağlamış, anılan tüm bu olaylarda kamu idaresinin ilk haberleşme kaynağı olmuştur.

1993 yılında Sivil Savunma, 1998 yılında AKUT, 1999 yılında ODAK, 2000 yılında T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kızılay Derneği, İTÜ, Akdeniz Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bazı illerin Büyükşehir Belediye başkanlıkları ile Sağlık İl Müdürlükleri, T.C. DEÜ İzmir Meslek Yüksekokulu ile işbirliği protokolleri imzalamış, 2000 yılında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu IFRC ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Örgütü OCHA, Kocaeli ve İstanbul İtfaiyeleri, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Yardımı 112 servisi İzmir ve İstanbul Müdürlükleri ile kurumsal işbirliğine başlamıştır.

TRAC, halen İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezindeki çalışma mekanında Birleşmiş Milletlerin uluslararası acil haberleşme ağına entegre bir sistem çalıştırmakta ve bu merkezle Kandilli Rasathanesi arasındaki telsiz bağlantısını kurmuş bulunmaktadır.

Ayrıca İstanbul'da Kriz Yönetim Merkezi, Sivil Savunma Müdürlüğü, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Denizli, Bursa, Tekirdağ, Ordu İllerinin Kriz Yönetim Merkezleri ile, diğer Şubelerde ise bulunulan yerin Sivil Savunma Müdürlüğüne entegre olarak çalışılmaktadır.

TRAC, yurt çapında 50 şube ile faaliyet göstermekte, bu şubeler ve barındırdıkları altyapı ile 60 İl ve İlçede yaklaşık 45 milyon nüfusa acil durum haberleşme hizmeti verme potansiyeline sahip bulunmaktadır. TRAC' ın üye sayısı 1600 mertebesindedir. Afetlerde çalışan tüm kamu kurumları, gönüllü kuruluşların mensuplarına ve elektroniğe meraklı gönüllü bireylere periyodik eğitimler verilmektedir.

Çeşitli kurum ve kuruluşlarla TRAC arasında imzalanmış olan protokollerden bazıları aşağıda listelenmiştir:  


T.C. Sağlık Bakanlığı

26 Şubat 2009: T.C. Sağlık Bakanlığı ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi (TRAC) Arasında Olağan / Olağan Dışı Durumlarda Haberleşme İşbirliği Protokolü


Kandilli Rasathanesi

10 Mart 2005: T.C. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştirma Enstitüsü ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Acil Durum Haberleşme İşbirliği Protokolu

Efes Pilsen

1 Ocak 2003: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. ile TRAC Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Arasında Telsiz Rolesi, Sabit Merkez, Araç ve El Telsizi Devir Protokolu

Akdeniz Üniversitesi

1 Ocak 2002: Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi arasında imzalanan protokol

İstanbul Teknik Üniversitesi

7 Mayıs 2001: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Afet Yönetim Merkezi ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi Arasında Acil Duruma Hazırlık Çerçevesinde Haberleşme Konusunda Eğitim ve Proje Geliştirme Hizmetlerinde İşbirliği Protokolü

İstanbul Hızır Acil

4 Ocak 2001: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü (HIZIR) ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti arasındaki işbirliği protokolü

Başbakanlık
19 Aralık 2000: T.C. Başbakanlik Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü İle Telsiz Ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi Arasinda Yapilan Telsiz Haberleşme Çevrimi Hizmetlerinde Işbirliği Ve Koordinasyon Sağlanmasina İlişkin Protokol

Kızılay

29 Kasım 2000: Kızılay Genel Müdürlüğü ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti arasında imzalanan protokol

İstanbul İtfaiyesi

10 Ekim 2000: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı (İTFAİYE 110) ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti arasındaki işbirliği protokolü

İstanbul 112
20 Temmuz 2000: T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti arasında imzalanan protokol

AKUT

3 Temmuz 1998: AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti arasında imzalanan protokol

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

18 Ekim 1993: Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti arasında karşılıklı yardımlaşmaya ait protokol