Üyelik

Üyelik için istenilenler:

    Nüfus Cüzdan Fotokopisi: 1 Adet
    Biyometrik Fotoğraf: 2 Adet
    Amatör Telsizcilik Belgesi Fotokopisi (Belgesi olanlar): 1 Adet
    Üye Müracaat Formu: 1 Adet
    (Derneğimizden alabilir ya da aşağıdaki kısayoldan indirebilirsiniz)
    Yıllık Üye Aidat Ödemesi: Ödemeyi makbuz karşılığı saymana yapabileceğiniz gibi banka hesabına da yatırabilirsiniz.


İlgili belgeler el yazısı ile doldurulup imzalanmalıdır. Diğer evraklarla beraber elden ya da posta ile gönderilmelidir.
Elektronik yolla gönderilen müracaatlar kabul edilmeyecektir. Üyelik için ön başvuru yaparak sizlere ulaşmamızı istiyorsanız aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

2021 Yılı için aylık aidatı tutarı 1 (bir) TL'dir.

Banka Hesap Numarası:

Banka: Ziraat Bankası
Hesap Sahibi: TRAC KONAK ŞUBESİ
Hesap No: 776-34806424-5001 KONAK / İZMİR ŞUBESİ
IBAN: TR12-0001-0007-7634-8064-2450-01

Üyelik Ön Başvuru Formu ‎(Online)‎


Ċ
TA3BH ISA,
8 Oca 2022 10:09